Om företaget - GÄVLE KARLSSON & FORSBERG SPECIAL AB

Om Skemek Mekaniska AB

Vår bakgrund

Företaget startades av Börje Johansson år 1974. Adressen var då i Ske-å Krafts lokaler på Bäckgatan. År 1982 flyttade vi till vår nuvarande adress Maskinvägen 12 och idag är vi åtta anställda.

Affärsidén

Vår affärsidé är att sälja, tillverka och montera stålkonstruktioner från färdiga ritningar.

Produkter

Vi har inga egna produkter som vi tillverkar, men utför monteringsarbeten på uppdrag av byggfirmor och kollegor i branschen.

Verksamhetsområde

Huvuddelen av våra uppdrag är belägna inom Västerbottens län, men vi har även utfört arbeten utanför länet.

Våra kunder

SKEMEK AB har ett mångårigt samarbete med de stora byggfirmorna, vilket har bidragit till ett ömsesidigt förtroende som i sin tur leder till minskade administrativa rutiner. Ca 85 % av vår omsättning är från kunder som har handlat av oss tidigare. I huvudsak offererar vi våra kunder ett fast pris.

I god tid före varje montage översändes montageplan till kunden med uppgifter om hur vi kommer att montera, samt uppgifter om de förutsättningar som gäller för montaget. I samtliga leveranser gör vi grundkontroll och eventuellt tilläggskontroll.

Våra kunder finns i hela Sverige. För mer information om våra utförda projekt och våra beställare hänvisar vi till vår Referenslista.  

Hur ser vi framåt?

* Vi ser positivt på framtiden.
* Vi har kompetenta och ansvarsfulla medarbetare.
* Alla har EN287 svetslicenser.
* Alla har heta arbeten.
* Tomas har EWS-utbildningen (svetsansvarig) klar.

Vår största tillgång är att vi är centralt placerade och att vi har stor yrkesskicklighet samt att vi är flexibla.

Vårt mål är att vara ett litet företag med god stämning så att kunderna vet att SKEMEK AB är ett ärligt företag man kan lita på både vad gäller pris och kvalitet.

skemek